โลโก้เว็บไซต์ โครงการบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา