โลโก้เว็บไซต์ พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559

สถานที่ : พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและชำระเงินผ่านธนาคาร

ผู้รับผิดชอบ : ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558 และชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2559
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา