โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 
ตรวจสอบตารางสอบ 

http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.phpออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา