โลโก้เว็บไซต์ วิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 ธันวาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน รายได้สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาล 11แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. บัดรนักศึกษา 20 บาท บัตรคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา