โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : แปลงนาสาธิต มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา