โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

          บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดคลิก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา