โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

          มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดพิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วงเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดคลิก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา