โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา