โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 มทร.ล้านนา ลำปาง 

ตรวจสอบตารางสอบได้ที่... 

>>> ตรวจสอบตารางสอบ <<<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา