โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา