โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา