โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา