โลโก้เว็บไซต์ บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา