โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวิชาการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา