โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

ตรวจสอบตารางสอบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา