โลโก้เว็บไซต์ งานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 มทร.ล้านนา ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 เมษายน 2560 - 27 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

งานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 มทร.ล้านนา ลำปาง 
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง 

กำหนดการ คลิก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา