โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบรับตรง และรอบพิเศษ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบรับตรง และรอบพิเศษ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบรับตรง และรอบพิเศษ 1
ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง เวลา 09.00-12.00 น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา