โลโก้เว็บไซต์ โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2560 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา