โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กุมภาพันธ์ 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : หน้าอาคาราอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการพิเศษออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา