โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา