โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 
ติดต่อ งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 

ระบบทะเบียนกลางคลิก 
https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา