โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคเรียน 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเปิดภาคเรียน 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มกราคม 2560 - 9 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

วันเปิดภาคเรียน 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา