โลโก้เว็บไซต์ วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 ธันวาคม 2559 - 18 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา