โลโก้เว็บไซต์ สัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559

สถานที่ : ห้องบรรยายรวมเธียร์เตอร์

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา