โลโก้เว็บไซต์ วันปิดภาคการศึกษา 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันปิดภาคการศึกษา 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันปิดภาคการศึกษา 1/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา