โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน
กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา