โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 ธันวาคม 2559 - 19 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559  
ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง 

ตรวจสอบตารางสอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา