โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีแม่วังเกมส์2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬาสีแม่วังเกมส์2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา