โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอ.ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาประเมินอ.ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง

เข้าระบบประเมิน คลิก
http://regis.rmutl.ac.th/student/login
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา