โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย ก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา