โลโก้เว็บไซต์ พิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 ตุลาคม 2559 - 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จงลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา