โลโก้เว็บไซต์  วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

ติดต่องานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา