โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา