โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา