โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา