โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา