โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 กันยายน 2559 - 23 กันยายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด 

งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา