โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการส่งผลการเทียบโอน (นักศึกษารหัส 59 ) ถึงงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการส่งผลการเทียบโอน (นักศึกษารหัส 59 ) ถึงงานทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการส่งผลการเทียบโอน (นักศึกษารหัส 59 ) ถึงงานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา