โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณวัดมิ่งเมืองมูล  ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567   เวลา 15.30 น.   กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือนและเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา