โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมการทำโคมตุง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำโคมตุง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน”

กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันพุธ  ที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๗

-  กิจกรรมการทำโคมตุง

 -  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง

----------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงาน มีโค้ดกิจกรรมแจก

จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://lpc.rmutl.ac.th/stdaffair/news/25668

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา