โลโก้เว็บไซต์ คุรุบูชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คุรุบูชา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

(187) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา