โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ / ป.โท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ / ป.โท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2567 - 22 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 67 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และ นักศึกษาระดับปริญญาโท) วันที่  22  มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดการคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา