โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 กันยายน 2559 - 13 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา