โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มิถุนายน 2567 - 20 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา