โลโก้เว็บไซต์ อบรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์ซอมพอช่อใหม่ 67 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์ซอมพอช่อใหม่ 67

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา