โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา