โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 สิงหาคม 2559 - 25 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา / สภานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา