โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559  

ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน ได้จากระบบทะเบียนกลาง 

ที่ลิงค์ http://reg.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา