โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อยรับปริญญา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมย่อยรับปริญญา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดวันซ้อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ เขตพื้นที่ที่ลำปาง วันที่ 15-16 มีนาคม 2566  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับปริญญาคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา