โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา ลำปาง  เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา